V-LOG #494!
1/9
Nowe języki
2/9
„Szaleństwo” – Bitwa YouTuberów!
3/9
„Szaleństwo” – Bitwa YouTuberów!
Challenge Accepted – Listopad I
4/9
Mini-gra „Cukierek albo psikus” 2023
5/9
Mini-gra „Cukierek albo psikus” 2023
Winter Major 2023
6/9
Klucze: Kiedy nastąpi konwersja?
7/9
Halloween 2023!
8/9
Aktualizacja systemu skrzyń
9/9

Zasady prowadzenia Konkursu „Rally Tankcar”

1.  Główne informacje. Organizator Konkursu.

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje procedurę sposobu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Rally Tankcar” (zwanego dalej „Konkursem”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest APL Publishing Ltd, cypryjska korporacja o numerze rejestracyjnym HE 424713 mająca siedzibę pod adresem Neofytou Nikolaidi & Kilkis, 35, Flat/Office 312, 8011 Paphos, Cypr. (dalej – Organizator).

1.3. Wsparcie informacyjne Konkursu jest udzielane na stronie internetowej [https://pages.tankionline.com/rally-tankcar?lang=pl] (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).

1.4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Cypru, na Stronie Konkursowej.

1.5. Aby wziąć udział w konkursie, gracz musi zakupić w Sklepie Gry specjalną Przepustkę eventową.

1.6. Niniejszy konkurs podlega postanowieniom punktu 3 umowy licencyjnej [https://tankionline.com/pl/eula/] dla interaktywnej wieloosobowej gry online Tanki Online Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się punkt 3 Umowy Licencyjnej interaktywnej wieloosobowej gry online Tanki Online (zwanej dalej „Grą”), a także następujące Warunki i Definicje.

1.6.1. Przepustka eventowa – przedmiot w grze, zakupiony przez Uczestnika, który odblokowuje dostęp do wzięcia udziału w Konkursie, losowo przypisuje uczestnika do jednej z frakcji.

1.6.2. Gwiazda – waluta w grze, którą Uczestnik może otrzymać po zakończeniu walki w grze, jeśli wykaże się dobrymi wynikami, jak również zakupić w Sklepie gry. W ramach niniejszego Konkursu brane są pod uwagę tylko gwiazdki zdobyte tymi dwoma sposobami.

1.6.3. Zadanie osobiste – zadanie dostępne dla Uczestnika po zakupie Event Passa, do wykonania którego Uczestnik musi zdobyć wymaganą liczbę Gwiazd w wymaganym czasie, a za wykonanie którego Uczestnik otrzymuje Nagrodę w grze.

1.6.4. Zawody osobiste – ogół wszystkich zadań osobistych Uczestnika.

1.6.5. Postęp osobisty – postępy Uczestnika w konkursie osobistym, liczba Gwiazdek otrzymanych przez Uczestnika oraz liczba zadań osobistych ukończonych przez Uczestnika.

1.6.6. Konkurs drużynowy – średnia arytmetyczna Gwiazdek otrzymanych przez wszystkich Uczestników Zespołu (którzy otrzymali co najmniej 50 gwiazdek) w wymaganym czasie.

1.6.7. Frakcja – drużyna, która składa się z Uczestników Konkursu.

1.6.8. Zwycięzca konkursu drużynowego – Frakcja, która nie została wyeliminowana z konkursu drużynowego na koniec Konkursu.

1.6.9. Etap – okres czasu składający się z Wyścigów, po którym jedna Frakcja i wszyscy Uczestnicy tej Frakcji zostają wyeliminowani z udziału w konkursie.

1.6.10. Wyścig – okres czasu, podczas którego Frakcje rywalizują w konkurencji Drużynowej.

1.6.11. Wyścig Główny – Wyścig, po którym dwie Frakcje, które uzyskały najgorsze wyniki w klasyfikacji Drużyn w czasie trwania tego Wyścigu przechodzą do Wyścigu Eliminacyjnego, a pozostałe Frakcje awansują do kolejnego Etapu.

1.6.12. Wyścig Eliminacyjny – Wyścig, w którym dwie Frakcje, które uzyskały najgorsze wyniki w wyścigu głównym tego samego Etapu, biorą udział w rywalizacji Drużynowej w ramach czasu trwania tego wyścigu. Frakcja z najgorszym wynikiem w Wyścigu Eliminacyjnym zostaje wyeliminowana z rywalizacji Drużynowej.

2.  Daty i struktura konkursu

2.1.  Konkurs rozpoczyna się o godzinie 05:00 czasu moskiewskiego 24 lutego 2023 r., a kończy o godzinie 05:00 czasu moskiewskiego 13 marca 2023 r. czasu moskiewskiego (UTC +3). Wybór i ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi 13 marca 2023 r. poprzez informację opublikowaną na Stronie Internetowej

2.2. Daty etapów i wyścigów znajdują się w tabeli. Czas moskiewski (UTC +3).

EtapWyścigStartKoniec
1Główny24.02.2023 05:0026.02.2023 05:00
1Eliminacje26.02.2023 05:0027.02.2023 05:00
2Główny27.02.2023 05:0001.03.2023 05:00
2Eliminacje01.03.2023 05:0002.03.2023 05:00
3Główny02.03.2023 05:0004.03.2023 05:00
3Eliminacje04.03.2023 05:0005.03.2023 05:00
4Główny05.03.2023 05:0007.03.2023 05:00
4Eliminacje07.03.2023 05:0008.03.2023 05:00
5Główny08.03.2023 05:0013.03.2023 05:00

3. Regulamin

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi być Użytkownikiem Gry oraz Przepustkę eventową w Sklepie w Grze.

3.2.  Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie 

3.2.1. Po zakupie Przepustki Eventowej, Uczestnik zostanie losowo przydzielony do jednej z Frakcji i otrzyma dostęp do zadań osobistych. 

3.2.2. Osiągając wysokie wyniki w bitwach w grze, Uczestnik otrzymuje Gwiazdy.

3.2.3. Uczestnik może również zakupić Gwiazdy w Sklepie gry.

3.2.4. 3.2.4. Gwiazdy otrzymane przez Uczestnika są dodawane do rywalizacji osobistej Uczestnika w bieżącym Etapie, a także do rywalizacji drużynowej (tylko w przypadku, gdy Uczestnik otrzymał co najmniej 50 gwiazdek w czasie trwania Etapu) w bieżącym Etapie.

3.2.5. Gwiazdy konkurencji osobistej można otrzymać zarówno podczas wyścigów głównych, jak i eliminacyjnych w ramach czasu trwania bieżącego Etapu, natomiast Gwiazdy konkurencji drużynowej są liczone osobno dla każdej Ekipy w ramach czasu trwania Wyścigu.

3.2.6. Wyścig Główny kończy się wyłonieniem dwóch Frakcji, które uzyskały najgorsze wyniki w klasyfikacji drużynowej w czasie trwania tego Wyścigu Głównego, ich awansem do Wyścigu Eliminacyjnego tego Etapu oraz awansem pozostałych Frakcji do kolejnego Etapu.

3.2.7. Wyścig Eliminacyjny kończy się wyłonieniem Frakcji, która uzyskała najgorsze wyniki w punktacji drużynowej w czasie trwania tego Wyścigu Eliminacyjnego, eliminacją tej Frakcji z Konkursu oraz awansem pozostałych Frakcji do kolejnego Etapu.

3.2.8. Po zakończeniu Etapu dla wszystkich Uczestników ustalane są wyniki konkurencji osobistej i drużynowej tego Etapu.

3.2.9. Jeżeli Frakcja Uczestnika nie zostanie wyeliminowana z Konkursu po rozstrzygnięciu Etapu, nagrody w konkursie osobistym tego etapu dla Uczestnika są stałe.

3.2.10. Ostatni Etap składa się tylko z jednego Wyścigu. Frakcja, która uzyskała najgorsze wyniki w klasyfikacji Drużyn w czasie trwania tego Wyścigu zostaje wyeliminowana z Konkursu.

3.2.11. Uczestnik ma prawo do zmiany swojej Frakcji na inną poprzez zakup oferty specjalnej „Pit stop” w Sklepie gry.

3.2.12. W przypadku dobrowolnej zmiany Frakcji przez Uczestnika:

3.2.12.1. Gwiazdy konkursowe Drużyny Uczestnika są przenoszone z poprzedniej Frakcji Uczestnika do nowej Frakcji Uczestnika w bieżącym Etapie.

3.2.12.2. Nagrody ustalone dla Uczestników nowej Frakcji są również ustalane dla Uczestnika, jeśli Uczestnik wypełnił wymagania do liczby Gwiazd konkurencji osobistej potrzebnych do otrzymania nagrody w czasie trwania tego Etapu, z wyjątkiem Nagród wymienionych w pkt 4.1.3.3.

3.2.13. Jeśli gracz dołączy do Konkursu (stanie się Uczestnikiem) po zakończeniu pierwszego etapu, Nagrody ustalone dla Uczestników jego Frakcji są również ustalone dla Uczestnika, jeśli Uczestnik uzupełnił wymagania do liczby Gwiazd konkurencji osobistej potrzebnych do otrzymania nagrody w okresie czasu tego Etapu, z wyjątkiem Nagród wymienionych w punkcie 4.1.3.3.

3.3. W przypadku prób oszustwa (naruszenia Regulaminu Gry w celu uzyskania Gwiazd), Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany bez prawa do odwołania, a konto gry Uczestnika może zostać zablokowane.

4.  Losowanie i nagradzanie zwycięzców

4.1. Losowanie i nagradzanie zwycięzców Konkursu

4.1.1. Po zakończeniu Konkursu Uczestnik otrzymuje ustalone Nagrody.

4.1.2. Wszystkie Nagrody wydawane są w wymienionych terminach po zakończeniu Konkursu.

4.1.3. Uczestnik otrzymuje Nagrodę, jeżeli spełni wszystkie wymienione wymagania:

4.1.3.1. Uczestnik otrzymuje Nagrodę, jeżeli w chwili zakończenia Konkursu Uczestnik znajduje się we Frakcji, która nie została wyeliminowana z Konkursu w wyniku wyników Etapu, o którym mowa w punkcie 4.1.4 (kolumna Nagroda) dla Nagrody.

4.1.3.2. Uczestnik otrzymuje Nagrodę, jeżeli w czasie trwania Etapu, o którym mowa w punkcie 4.1.4 (kolumna Etap) dla Nagrody zdobył nie mniej niż liczbę gwiazdek, o których mowa dla Nagrody (kolumna Osobiste gwiazdy konkursowe).

4.1.3.3. W każdym Etapie przewidziana jest dodatkowa Nagroda dla pięciu Uczestników każdej Frakcji, którzy w czasie trwania Etapu zdobyli największą liczbę Gwiazd konkurencji osobistej, o ile Frakcja nie została wyeliminowana z rywalizacji drużynowej na koniec Etapu. Lista najlepszych Uczestników każdej Frakcji dla każdego Etapu jest ustalana na koniec Etapu.

EtapNagroda
1500 tankoins
21000 tankoins
31500 tankoins
42000 tankoins
52500 tankoins

4.1.4 Nagrody:

EtapPersonalne gwiazdyNagroda
150100 jednostek zaopatrzenia w „Zestaw naprawczy”.100 jednostek zaopatrzenia „Zwiększenie prędkości”.100 jednostek zaopatrzenia w „Zwiększone obrażenia”.100 jednostek zaopatrzenia w „Wzmocniony pancerz”.100 jednostek zaopatrzenia w „Miny”.
1100200 jednostek zaopatrzenia w „Zestaw naprawczy”.200 jednostek zaopatrzenia „Zwiększenie prędkości”.200 jednostek z zapasu „Zwiększone obrażenia”.200 jednostek z zapasu „Wzmocniony pancerz”.200 jednostek z zapasu „Mina”.
1150100 tankoins
1200200 jednostek zasilania „Baterii”
250Dron Obrońca
2100200 jednostek zasilania „Baterii”
215050 sztuk “Złotej skrzyni”
220015 skrzyń
350Urządzenie “Śrut dużego kalibru” dla Młota
310015 skrzyń
3150Skin “Skorpion XT”
320015 Ultra skrzyń
450Urządzenie “Taśma zakłócająca” Wulkana
410015 Ultra skrzyń
4150Moduł “Pancernik”
420015 jednostek zaopatrzenia „Energia jądrowa”
550Urządznie “Szturmowy magazynek” Młota
510015 jednostek zaopatrzenia „Energia jądrowa”
5150Dron “Kryzys”
52001 Skrzynia skinów

5. Pozostałe warunki Konkursu

5.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin Konkursu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

5.2. Uczestnik wyraża zgodę z tym, że Organizator nie rekompensuje strat związanych z udziałem w Konkursie. 

5.3. Informacja o Regulaminie Konkursu, a także o wszelkich zmianach w Regulaminie Konkursu jest doręczana Uczestnikom Konkursu poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej.

5.4. Organizator ma prawo podjąć decyzję o odmowie wydania Uczestnikowi Nagrody w przypadku naruszenia warunków i ograniczeń przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz warunków Umowy Licencyjnej.

5.5. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z prowadzeniem Konkursu, Uczestnik ma prawo do kontaktu z działem obsługi klienta za pośrednictwem adresu e-mail: help@tankionline.com.

5.6. Reklamacje Uczestników dotyczące udziału w Konkursie są przyjmowane do rozpatrzenia przez Organizatora Konkursu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców. 

5.7. Organizator Konkursu ma prawo do zmiany Regulaminu jego prowadzenia bez uprzedniego i/lub następczego powiadomienia Uczestnika. Informacja o wszelkich zmianach Regulaminu Konkursu jest przekazywana poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej. Jeżeli po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Konkursu Uczestnik nadal będzie brał w nim udział, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na te zmiany.

5.8. W kwestiach regulacyjnych, które nie zostały objęte niniejszym Regulaminem, Organizator i Uczestnicy Promocji będą stosować się do obowiązujących przepisów prawa federalnego.