Wyzwanie II – Październik

APL Publishing Ltd.
157, Archbishop Street Valletta,
VLT 1440,
Malta

Dane rejestracyjne firmy
Zarejestrowana w Valletta, Malta
Rejestr handlowy: C 85285
Numer Indentyfikacji Podatkowej: MT25204533

Kierownictwo firmy:
Natalia Anikeeva, Dyrektor
Alan Attard, Dyrektor
Adres E-Mail: help@tankionline.com
Tel: +356 2124 3016

Dla użytkowników dokonujących zakupów za pomocą metod płatności Paysafecard i PayPal
Alternativa Game Ltd.
Ul.Kronshtadtskaya 10, skrytka pocztowa 5720, Perm,
614081,
Rosja

Numer rejestracyjny (OGRN): 1065906035568
NIP (INN): 5906071031

Dyrektor firmy:
Maksim Osin
E-mail kontaktowy: help@tankionline.com