Polski

Serwery tymczasowo niedostępne

Mine Hunt

„Mine Hunt” – Zasady eventu:

1. Trzy bitwy zostaną utworzone, dla każdego z podanych przedziałów rang w odpowiednich odstępach czasowych:

 • 22px-IconsNormal_11.png Starszy chorąży 1 – 22px-IconsNormal_18.png Starszy porucznik
 • 22px-IconsNormal_19.png Kapitan – 22px-IconsNormal_25.png Generał broni
 • 22px-IconsNormal_26.png Generał – 27px-IconsNormal_31.png Legenda

2. Ustawienia bitwy:

3. Wymagania, aby wziąć udział:

 • Wieża: Dowolna
 • Kadłub: Dowolny
 • Farba: Dowolna
 • Moduły: Brak

4. Rozgrywka:

 • Najpierw gracze gromadzą się na mapie. (Pierwsze osoby, które wejdą do danej grupy rangowej, będą miały szansę zgarnięcia 3 złotych skrzyń leżących na mapie.)
 • Event rozpoczyna się od razu po wejściu pierwszego gracza na mape.
 • Dla każdej z grup rangowych przewidziane są 3 ukryte miny.
 • Głównym celem jest zdetonowanie min organizatora ukrytych na mapie.
 • Event odbywa się na różnych mapach w trybie DM.
 • Na każdą grupę rangową przypada 1 runda.

5. Złe wyposażenie lub niestosowanie się do regulaminu eventu jest uważane za wykroczenie i będzie skutkowało natychmiastowym wyrzuceniem z bitwy oraz tymczasową blokadą konta. Wszelkie inne pogwałcenia zasad gry będą miały podobne skutki.

6. Dodatkowe konta organizatorów: (posiadają one farbę Neon)

 • PL_EVENT_XX – gdzie XX oznacza dowolną liczbę od 01 do 24

7. Nagrody będą rozdawane po zakończeniu całego eventu i przedstawiają się następująco:

 • Według rang: (za zniszczenia miny organizatora)
  • Niskie: 6000 kryształów.
  • Średnie: 7000 kryształów.
  • Wysokie: 8000 kryształów.

*Istnieje szansa, że gdy dany gracz zostanie dostrzeżony, podczas pomocy innym uczestnikom eventu w zdobywaniu min, to również zostanie on nagrodzony odpowiednią ilością kryształów.

8. Wszystkie pozostałe zasady gry Tanki Online obowiązują w każdym z eventów. Ponadto administracja zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym momencie.