V-LOG #494!
1/9
Nowe języki
2/9
„Szaleństwo” – Bitwa YouTuberów!
3/9
„Szaleństwo” – Bitwa YouTuberów!
Challenge Accepted – Listopad I
4/9
Mini-gra „Cukierek albo psikus” 2023
5/9
Mini-gra „Cukierek albo psikus” 2023
Winter Major 2023
6/9
Klucze: Kiedy nastąpi konwersja?
7/9
Halloween 2023!
8/9
Aktualizacja systemu skrzyń
9/9

Zasady przeprowadzania Konkursu „Złóż czołg”

30/08/2023

 1. Informacje ogólne
2. Konkurs“Złóż czołg”
3. Strona internetowa konkursuhttps://pages.tankionline.com/build-a-tank
4. Daty konkursuOd 1 września 4:00 do 18 września 4:00 (włącznie).
5. Organizator konkursuAPL Publishing Ltd, cypryjska spółka kapitałowa o numerze rejestracyjnym HE 424713 z siedzibą pod adresem Neofytou Nikolaidi & Kilkis, 35, Flat/Office 312, 8011 Paphos, Cyprus
 1. Dla celów Regulaminu zastosowanie powinny mieć następujące definicje: Sekcja 3 Umowy Licencyjnej, Sekcja 1 Ogólnych zasad promocji i konkursów, jak również następujące Warunki i Definicje.
 2. Wykonując czynności mające na celu udział w Konkursie, użytkownik wyraża zgodę na: 
 3. Niniejszych Zasad Konkursu i że użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania;
 4. Organizator nie zwraca kosztów związanych z udziałem w Konkursie.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
Uczestnik11. Aby wziąć udział w Konkursie należy być:
12. osobą fizyczną zdolną do czynności prawnych;
13. Użytkownikiem Gry;
14. właścicielem Przepustki eventowej.
 1. Mechanizm uczestnictwa 
 2. Uczestnik po zakupie Przepustki eventowej:
 3. uzyskuje dostęp do misji specjalnych
 1. wykonuje misje specjalne
 1. otrzymuje pudła za ukończenie misji specjalnych. 1 pudło = 1 część czołgu. Pudła można również kupić w sklepie w grze. Uczestnik może otrzymać wiele jednostek części czołgu tego samego koloru i typu, więcej szczegółów w sekcji 4.
 1. gromadzi części do czołgów w magazynie
 1. używa jednostek części czołgów, aby odblokować części czołgów na schemacie
 1. Jeśli Uczestnik odblokował wszystkie części Czołgu tego samego koloru na Planie, Czołg zostaje uznany za odblokowany, a Uczestnik za Zwycięzcę.
 1. Specyfika wymiany części czołgów
24. Co można wymienić?Uczestnik może wymienić część czołgu na inną część czołgu tego samego koloru lub tego samego typu.
25. Czego nie można wymienić?Jeśli Uczestnik użył jednostki części czołgu do odblokowania tej części czołgu w Planie, nie może użyć tej jednostki części czołgu do celów wymiany. Jeśli jednak uczestnik posiada więcej niż jedną jednostkę tej części czołgu, może użyć innych jednostek do celów wymiany.
26. Kto może uczestniczyć w wymianach?Dozwolona jest wymiana między uczestnikami
27. Jak utworzyć ofertę wymiany?Uczestnik może nacisnąć przycisk „Utwórz ofertę wymiany”. Następnie Uczestnik wybiera, którą część czołgu chce oddać, a którą chce otrzymać. Część, którą Uczestnik oddaje i część, którą Uczestnik chce otrzymać, muszą być tego samego koloru lub tego samego typu. Następnie Uczestnik naciska przycisk „Utwórz” i otrzymuje unikalny link do swojej wymiany. Uczestnik przekazuje ten link innemu uczestnikowi. Jeśli inny uczestnik posiada część czołgu, której potrzebuje pierwszy uczestnik, może nacisnąć przycisk „Zgadzam się”, a części czołgu zostaną wymienione. Za utworzenie oferty wymiany inicjujący Uczestnik zostaje obciążony walutą gry w wysokości 50 Tankoinów.
28. Czy liczba wymian jest ograniczona?Liczba dostępnych wymian w danym dniu gry jest podana na Stronie Konkursu.Jeden dzień gry = od 2:00 UTC bieżącego dnia do 2:00 UTC dnia następnego.
 1. Nagradzanie zwycięzców
 2. Nagrodzenie zwycięzców odbędzie się 19 września 2023 roku. 
 3. Nagrody: Skórka SP Tytana, urządzenie kierowcy dla Skoczka, urządzenie kierowcy dla Osy, Skrzynia ze skórką x1, Ultra Skrzynie x15.
 4. Lista nagród jest taka sama dla wszystkich Uczestników, ale podział nagród pomiędzy Plany na Stronie Konkursowej jest ustalany na podstawie identyfikatora stałego konta Uczestnika w grze. W związku z tym dwóch Uczestników może otrzymać różne nagrody za odblokowanie Planu Czołgu tego samego koloru.
 5. Organizator ma prawo podjąć decyzję o odmowie wydania Uczestnikowi Nagrody w przypadku naruszenia warunków i ograniczeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz warunków Umowy Licencyjnej. 
 6. W przypadku prób oszustwa (w tym naruszenia Zasad Gry w celu zdobycia Czołgów i Skrzyń), Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani bez prawa do odwołania, a konto Uczestnika w Grze może zostać zablokowane.
 1. Inne warunki
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przebiegiem Konkursu należy skontaktować się z obsługą klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: help@tankionline.com. Pytania przyjmujemy w trakcie trwania Konkursu oraz przez 30 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Informacja o wszelkich zmianach w Regulaminie Konkursu jest przekazywana poprzez publikację informacji na Stronie Konkursowej. Kontynuowanie przez Uczestnika udziału w Konkursie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na te zmiany.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Organizator i Uczestnicy będą stosować się do Ogólnych Zasad Promocji i Konkursów.
 1. Słowniczek
40. PrzepustkaPrzedmiot w grze, zakupiony przez Uczestnika, który odblokowuje dostęp do udziału w Konkursie.
41. Misja specjalnaMisja specjalna – zadanie w grze, dostępne dla Uczestnika Konkursu po zakupie Przepustki eventowej, które należy wykonać w grze, a za jego wykonanie Uczestnik otrzymuje Pudło.
42. PudłoWaluta w grze, którą uczestnik może zdobyć za ukończenie misji specjalnych lub poprzez zakup w sklepie w grze.Współczynnik dropu jest taki sam dla wszystkich części czołgów.
43. Część czołguPrzedmiot poza grą, który Uczestnik otrzymuje za otwarcie pudła na Stronie Konkursowej. Czołgi różnią się rodzajem i kolorem. Kolor i rodzaj części czołgu są ustalane losowo.
44. PlanObraz czołgu, wymagający pięciu części czołgu tego samego koloru.
45. CzołgOdblokowany plan.
46. EkwipunekLista części czołgów otrzymanych przez uczestnika, które nie zostały jeszcze użyte do odblokowania części czołgu na planie i nie zostały użyte do złożenia oferty wymiany.