Zgłoszenie dotyczące odzyskania konta

Proszę określić problem na jaki napotkałeś*
Czy to Ty utworzyłeś to konto?* Jaka jest Twoja obecna nazwa konta?*
Prosimy o podanie form płatności i dostawców usług płatniczych* Wypisz dostawców internetu i miejsca z jakich się logowałeś*

1. Podaj wszystkie metody płatności z jakich korzystałeś do zakupu Kryształów lub Konta Premium.

2. Podaj wszystkie numery telefonów, z których korzystałeś do wykonania płatności.

3. Dołącz screeny z historii płatności z rachunku płatniczego.

4. W przypadku, gdy płatność nastąpiła za pomocą terminalu, zeskanuj paragony płatności i dołącz je na dole tego zgłoszenia pod polem "Proszę szczegółowo wyjaśnić swój problem.

Wypisz wszystkich dostawców internetu, z których korzystałeś od czasu rejestracji konta.

Podaj wszystkie miejsce z jakich logowałeś się do gry od momentu założenia konta.

Podaj nick osoby, która zaprosiła Cię do gry Jaki adres e-mail został przypisany do konta po rejestracji?

Dołączyłeś do gry klikając na banner lub link? Jeśli tak, podaj nazwę gracza, który zaprosił Cię do gry.

Podaj adres e-mail, który został połączony z kontem po jego zarejestrowaniu.

Czy Twoje konto zostało kiedykolwiek zbanowane lub zablokowane?

Jeśli Twoje konto zostało kiedykolwiek zbanowane lub zablokowane, podaj daty i powody tych wykroczeń.

Podaj datę, kiedy ostatnio logowałeś się do gry. Podaj datę rejestracji swojego konta.*

Jeśli nie pamiętasz dokładnej daty ostatniego logowania do gry, podaj przybliżony przedział czasu w poniższych polach.

Jeśli nie pamiętasz dokładnej daty rejestracji, podaj przybliżony przedział czasu w poniższych polach.

Podaj link do swojego konta na jednym z portali społecznościowych Podaj swój aktualny i poprawny adres e-mail*

Powinien to być link do Twojego konta na Facebooku lub do innego portalu społecznościowego, jeśli takowe posiadasz.

UWAGA! Upewnij się, że podany adres e-mail istnieje i jest poprawny.
W przypadku pomyślnego rozpatrzenia zgłoszenia, informacja o tym zostanie wysłana właśnie na ten adres.

Proszę szczegółowo wyjaśnić swój problem*

UWAGA! Im więcej informacji podasz, tym szybciej Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

Proszę potwierdzić, że nie jesteś robotem* Proszę dołączyć screeny

Można załączyć pliki o rozszerzeniu jpg, png i gif.
Maksymalny rozmiar pliku wynosi 2Mb.

* wymagane uzupełnienie tego pola