Zgłoszenie nieudanej płatności

Jaka jest nazwa konta, którego dotyczy to zgłoszenie?* Wybierz metodę płatności*
Proszę podać numer transakcji lub numer telefonu Proszę podać datę i czas nieudanej płatności*

Proszę podać numer telefonu w międzynarodowym formacie (na przykład +48123456789)

Proszę podać kwotę płatności* Podaj swój aktualny i poprawny adres e-mail*

UWAGA! Upewnij się, że podany adres e-mail istnieje i jest poprawny.
Gdy tylko problem zostanie rozwiązany, powiadomienie o tym zostanie wysłane na ten adres e-mail.

Proszę dołączyć zrzut ekranu transakcji płatności (jeśli możliwe) i dokładnie opisać, co wydarzyło się podczas wykonywania płatności

UWAGA! Im więcej informacji podasz, tym szybciej Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

Proszę potwierdzić, że nie jesteś robotem* Proszę dołączyć screeny

Można załączyć pliki o rozszerzeniu jpg, png i gif.
Maksymalny rozmiar pliku wynosi 2Mb.

* wymagane uzupełnienie tego pola